Intäkter och utgifter för idrottsklubbar

De flesta i samhället är någon gång i kontakt med en idrottsklubb. Det kan handla om att ens barn vill prova på en sport, eller att man själv vill bli mer involverad i samhället. Av denna anledning är det viktigt att förstå hur klubbarna fungerar, samt vilka intäkter och utgifter som finns. Det är nämligen endast att fåtal personer som får betalt i en idrottsklubb, vilket innebär att nästan alla som jobbar gör det gratis. I själva verket har många idrottsklubbar i Sverige det väldigt svårt ekonomiskt.

Medlemsavgifter

En idrottsklubb kan tjäna pengar på en mängd olika sätt. Det allra vanligaste är dock att en klubb tjänar pengar genom medlemsavgifter. Detta brukar vara en årsavgift som alla medlemmar betalar och den kan kosta allt mellan hundra kronor till någon tusenlapp. Avgiften i sig beror på vilken typ av sport det handlar om och hur mycket pengar klubben behöver dra in. Genom att betala avgifter får medlemmarna också tillgång till klubbens faciliteter och rätten att utöva sporten i klubben.

Andra intäkter

En annan intäkt som idrottsklubbar kan dra in är biljetter för att se på matcher eller evenemang. När det kommer till mindre kända lag och evenemang kan klubbarna dock inte ta speciellt mycket i inträdesavgift, utan det kan handla om summor som är lägre än hundra kronor. På så sätt är medlemsavgiften den största intäkten. Dock kan medlemmarna också skänka pengar till klubben samt sälja produkter åt klubben, vilket gör att mer pengar kommer in i kassan. På så sätt finns det en del sätt att tjäna pengar på ett smart sätt för klubbar.

Utgifter för klubbarna

Vilka utgifter som en klubb har beror helt och hållet på vad det är för typ av sport. Om det exempelvis handlar om fotboll kostar det exempelvis pengar att ta hand om fotbollsplanen. Det kostar också pengar att värma upp klubbstugor och se till att det finns rinnande vatten till duscharna.