Vad gör ett idrottsförbund?

De nationella specialidrottsförbunden verkar för sin speciella idrott och samordnar dess verksamhet. De arbetar för att utveckla sporten i landet och i uppgifterna ingår också att anordna nationella mästerskap.