Idrottsförbund för bättre folkhälsa

Idrottsförbunden i Sverige har en viktigt betydelse för att främja en god hälsa bland befolkningen. Deras fokusområden är inte bara att bidra till elitidrott utan de ska också bidra till att alla människor i samhället får en chans att vara en del av sportens värld.

Inkluderande idrottsförbund för alla åldrar

Oavsett vilken idrott det handlar om har respektive förbund en viktig roll för folkhälsan. Fysisk aktivitet förbättrar välmående och minskar riskerna för vanliga livsstilssjukdomar. Det är speciellt viktigt att idrottsförbunden finns till för barn och ungdomar eftersom rörelse under unga år ger en bra grund för ett aktivt liv även under vuxenåren. Idrottsförbunden är viktiga för att fånga upp de som vill satsa hårt på idrott och kanske till och med bli elitidrottare i framtiden. Idrottsförbunden är dock minst lika viktiga för breddidrotten så att även de som vill idrotta utan att satsa på en karriär kan vara med.

Även om majoriteten av idrottsförbundens verksamhet består av aktiviteter för barn och ungdomar har även idrottsförbunden verksamhet för vuxna. Veteranidrott lockar många äldre och inom flera förbund finns projektverksamhet för seniorer som exempelvis vill testa på kulstötning eller tyngdlyftning. Att vara aktiv i äldre åldrar är viktigt för folkhälsan eftersom det gör att muskelmassa och kondition bibehålls längre upp i åldrarna.

För att det ska vara möjligt att erbjuda idrott för många deltagare i alla åldrar krävs engagerade ledare. En viktig del av idrottsförbundens verksamhet är därför att utbilda ledarna inom förbunden. Många som arbetar som ledare inom idrottsförbunden är föräldrar vars barn till exempel spelar fotboll eller ägnar sig åt friidrott. Eftersom inte alla föräldrar har tidigare erfarenhet av att arbeta som ledare inom idrott är det extra viktigt att dessa får rätt kunskap. drottsförbunden erbjuder därför utbildning för både ideella och anställda ledare så att de har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb oavsett tidigare kunskapsnivå.